חוברת פרקטיקום

מוסכם - מרכז המגשרים הארצי

פרק הקדמה

דבר העורכת – מאיה שפירא

פרק 2

שיחת פתיחה – בהתאם לתקנון המצוי

היכרות עם בני הזוג

היכרות עם בני הזוג – טופס ריכוז מידע על משפחה

פרק 6

כלכלת הילדים – מזונות

פרק 7

מועד הקרע וחוק יחסי ממון – איזון משאבים בין בני הזוג

פרק 8

חוק יחסי ממון ואיזון משאבים

גלילה למעלה 0